Recipes‎ > ‎

Taco seasoning

Per 1lb meat

2 tsp chili powder
1 tsp cumin
2 tsp coriander
1 tsp salt
1 tsp black pepper
about 1/3 to 1/2 tsp paprika
2 tsp corn starch

Comments