Taco seasoning

Per 1lb meat

2 tsp chili powder

1 tsp cumin

2 tsp coriander

1 tsp salt

1 tsp black pepper

about 1/3 to 1/2 tsp paprika

2 tsp corn starch